Privacyverklaring

KVLV Watou

Als je je persoonsgegevens aan KVLV Watou toevertrouwt, mag je erop rekenen dat KVLV Watou op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat. KVLV Watou respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).

KVLV Watou bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit of evenement (overeenkomst).

Ben je lid, dan worden je naam, adres, contactgegevens en geboortedatum opgeslagen in eLEnA, de beveiligde centrale databank van KVLV vzw (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal) en, indien van toepassing, of je Agravrouw en/of mantelzorger bent. KVLV vzw verwerkt deze gegevens o.m. om je het magazine ‘Vrouwen met vaart’ en de KVLV-Nieuwsbrief te bezorgen en je interessante ledenvoordelen te bieden. Agravrouwen ontvangen bovenop een Agr@zine. Ben je vormingswerker, en niet geregistreerd in eLEnA, dan bezorgt KVLV Watou jouw persoonsgegevens aan KVLV vzw met oog op verzekering en de administratieve en financiële afwerking van je prestaties.

De privacyverklaring van KVLV vzw vind je op www.kvlv.be.

KVLV Watou gebruikt de gegevens uit eLEnA om onze werking te organiseren. Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking via ons groepsblad of nieuwsbrief, om je uitnodigingen voor en (foto)verslagen van KVLV-activiteiten te bezorgen, gemeentelijke subsidies te bekomen en te communiceren over een goed doel waarvoor we ons inzetten.

We bewaren jouw gegevens tot je je lidmaatschap beëindigt.

KVLV Watou geeft jouw gegevens niet door aan derden.

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen wij je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en verwijderen die zo snel mogelijk na afwerking van de activiteit en/of toepasselijke regelgeving.

Op onze KVLV-activiteiten maken we graag sfeerbeelden om onze werking bekend te maken. Wens je niet in beeld te komen (ook niet toevallig), laat dit dan weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit.

 

Als je als KVLV-lid je gegevens wilt inkijken en (laten) verbeteren, kan je dit zelf doen via MijnKVLV op www.kvlv.be. Wijziging van je adresgegevens geef je door aan ledenadmin@ons.be. Je kan ook contact opnemen met watoukvlv@gmail.com om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of in te trekken.

Heb je vragen of een klacht in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met watoukvlv@gmail.com of met gdpr.kvlv@ons.be.

KVLV Watou kan haar privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie vind je op onze website www.kvlvwatou.be .

Versie 15/1/2019